Doe mee aan het avontuur !
Doe mee aan het avontuur !

Wil je deel uitmaken van het avontuur? Hier zijn een paar manieren waarop je met ons mee kunt doen!

Met het Conscience Duurzaam Wijkcontract (DWC) heb je de macht om acteur of toeschouwer te zijn in alle projecten van het programma; je bouwt de wijk naar je eigen beeld. En er zijn veel manieren om dit te doen: kies de manier die het beste bij je past en doe met ons mee aan de transformatie van onze Conscience-wijk.

1— Reageren op projectoproepen

Houd de projectoproepen van de DWC goed in de gaten. Dit is jouw kans om innovatieve ideeën naar voren te brengen en mee te werken aan projecten die een grote impact zullen hebben op onze wijk.

2— Word lid van de werkgroepen

Raak meer betrokken door lid te worden van de werkgroepen die zich bezighouden met het realiseren van bepaalde projecten. Jouw expertise en passie kunnen het verschil maken om echte projecten van de grond te krijgen.

3— Deelnemen aan evenementen

Kom tot de kern van de actie door deel te nemen aan de wandelingen, workshops en bezoeken die door de DWC worden georganiseerd. Op deze bevoorrechte momenten kun je ideeën uitwisselen, visies delen en de cohesie binnen onze gemeenschap versterken.

4— Deelnemen aan de wijkcommissie

Actieve deelname van bewoners en verenigingen vindt ook plaats via de Wc (WijkCommissie). Dit is een commissie die regelmatig toezicht houdt op de ontwikkeling en uitvoering van het programma.

Het wordt opgericht bij de start van het Duurzaam Wijkcontract, tijdens fase 1, en bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, verenigingen en verschillende regionale spelers. (De inschrijving is nu gesloten)

Het komt minstens 12 keer samen tijdens de implementatiefase van het programma, en vervolgens één keer per jaar tijdens de uitvoeringsfase.

5— Informatiebijeenkomsten bijwonen

Blijf op de hoogte door informatiebijeenkomsten bij te wonen, zoals algemene vergaderingen. Dit is jouw kans om de koers van de DWC te begrijpen en je stem te laten horen.

6— Deelnemen aan participatieve werkplekken

Ga aan de slag door actief deel te nemen aan participatieve werkkampen. Lever een fysieke bijdrage aan projecten en voel de voldoening om je buurt te zien evolueren.

7— Bijdragen aan openbare onderzoeken

Doe uw zegje door actief deel te nemen aan openbare onderzoeken. Uw meningen en ideeën zijn van cruciaal belang om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen die de behoeften van onze gemeenschap weerspiegelen.

8— Informatie doorgeven

Wees een doorgeefluik van informatie door DWC-nieuws en -projecten te delen met je buren. Een goed geïnformeerde gemeenschap is een actieve en betrokken gemeenschap.

Acteur of toeschouwer: iedereen heeft een rol te spelen

Of je er nu voor kiest om een speler te zijn als projecteigenaar of een toeschouwer als gebruiker/begunstigde, je deelname is van onschatbare waarde. Iedereen kan helpen om de toekomst van onze buurt vorm te geven.

Laten we samen bouwen aan een gelukkige, dynamische en inclusieve gemeenschap.

Ga met ons mee op dit avontuur en wees een drijvende kracht achter verandering in jouw buurt. De DWC biedt een platform om je ideeën tot leven te brengen en te helpen een levendige en lonende buurt te creëren.

We kijken uit naar je actieve deelname aan dit geweldige initiatief!