Site uitgever

Eenheid Stadsvernieuwing – Gemeente Evere
Plein S. Hoedemaekers 10
1140 Evere (België)
+32 (0)2 247 62 62
conscience@evere.brussels

Directeur uitgeverij

David Cordonnier
Schepen belast met openbare werken, stadsvernieuwing en onderwijs.
dcordonnier@evere.brussels

Site host

Infomaniak
Avenue de la Praille, 26
1227 Carouge, Genève (Zwitserland)
+41 22 820 35 44
contact@infomaniak.com
www.infomaniak.com

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site (tekst, afbeeldingen, video’s, enz.) is eigendom van de Gemeente Evere, tenzij anders aangegeven. Elke reproductie of gebruik zonder voorafgaande toestemming is strikt verboden.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (wet van 30 juli 2018, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie), hebben gebruikers het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Informatie verzameld door de Duurzaam WijkContract Conscience website wordt veilig en vertrouwelijk behandeld. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met conscience@evere.brussels.

Beeldrechten

Op grond van de regels met betrekking tot beeldrechten kan elke (niet-openbare) persoon die op een foto staat en die geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor publicatie op de website van het Duurzaam WijkContract Conscience deze laten verwijderen door simpelweg