* Milieueffectenrapport van het ontwerp van Duurzaam Wijkcontract Conscience (Niet-technische samenvatting)