Oproep voor buren

Buren zoeken medestanders voor hun projecten!

Woon je in de Consciencewijk en wil je je inzetten voor een buurtproject? Enkele bewoners wachten op je:

  • Lubna is op zoek naar buren (bewoners van Conscience) om een project op te zetten dat Everenaars uit alle lagen van de bevolking samenbrengt.
  • De amateur theatergroep “La Suite” is op zoek naar buren met grafische vaardigheden om hen te helpen met hun communicatie voor een project dat zal worden ingediend bij Dag Buren!
  • De amateur theatergroep “La Suite” is ook op zoek naar buren om te helpen bij het schrijven van het script voor hun project voor Dag Buren!
  • Meriam, bewoonster van de Pater Damiaanstraat, is op zoek naar buren die hun handen in de aarde willen steken, de straat willen verfraaien met planten en samen willen tuinieren (plantenbakken, boombakken, klimplanten, enz.). (Bewoners van aangrenzende straten welkom!)

Interesse in een van deze projecten?
Woon je in de Consciencewijk (of zelfs in de Pater Damiaanstraat voor Meriam)?
Stuur ons een e-mail op conscience@evere.brussels en we brengen je in contact.

Nog 2 weken om een project voor jouw wijk in te dienen: treuzel niet!

We kijken uit naar je komst!

PS: voor wie ons wil zien, worden er bijeenkomsten en informatiesessies met het team georganiseerd: